Friday, December 23, 2016

Դիմակ

    
Այս պատմվածքը ինձ շատ դուր եկավ: Իմ կարծիքով այն առակ է, քանի որ սովորեցնում է երկու կարևոր բան: Պետք է ապրենք այնպես, ինչպես մենք ենք ցանկանում ապրել: Սովորեցրեց նաև , որ ամենքս պետք է գնանք մեր ճանապարհով: Յուրաքանչյուրս ունենք հմտություններ, որոնք ուղղակի պետք է մասնագիտացնել:

No comments:

Post a Comment