Saturday, May 27, 2017

Բացօթյա միջավայրում յուրացնող երկրաչափություն

Մայիսի 10-ին ժամը 13:40՝ մաթեմատիկայի դասաժամին, երկրաչափության դասն անցկացրինք յուրահատուկ ձևով: Փորձեցինք հաշվել մեզ շրջապատող առարկաների՝ կոճղերի երկարությունն ու ծավալը:
Այսպես՝ պիտի  գտնեինք երկրաչափական պատկերի՝ կոճղի երկարությունը՝C-ն, ինչը գտնելու համար պիտի հաշվեինք կրկնակի շառավիղը՝ 2R-ը և շառավիղը, նույն ինքը՝ R-ը.
2R=77սմ.
ուրեմն՝
R=38,5:
Այնուհետև ամենը տեղադրեցինք բանաձևում՝ C=2R,որտեղի  (պի)-ն հաստատուն թիվ է և հավասար է 3,14-ի: Բանաձևում տեղադրելուց հետո ստացանք.
C=2*3,14*38,5
C~241,78
Պատ՝. կոճղի երկարությունը հավասար է 241,78-ի:

Շատ հետաքրքիր անցավ դասընթացը, ինչպես հետաքրքիր, այնպես էլ օգտակար ու յուրացնող: 

Դասն անցկացրեց 9դասարանը
Կազմակերպիչ, դասավանդող ՝ Մանիկ Պողոսյան

No comments:

Post a Comment