Sunday, May 7, 2017

Ապրիլի 27 - ագարակում

Ապրիլի 27-ին ես և իմ դասարանի մի քանի հոգի գնացինք ագարակ: Ագարակում հանդիպեցինք մի քանի մեծահասակների, նրանցից մեկը մեզ հետ շատ երկար զրույցի բռնվեց և պատմեց իր շան պատմությունը: Նա իր շանը բերել իր տանից մի քանի օրով: Իսկ մյուսը մեզ ուղղորդեց: Կենդանիներից կար մի ձի և չորսից հինգ շներ: Կար նաև մի փոքրիկ շնիկ, որին բերել էին Հիմնական դպրոցից: Շնիկը հիվանդ էր ու սրսկվելու կարիք ուներ:
Իսկ դասարանի աշխատասեր տղաները քրտնաջան աշխատեցին: Այնտեղի մեծահասակներն ասացին, որ ամենաաշխատասեր տղաներն էին: Նրանք շնորհակալություն հայտնեցին բոլորիս: Այսպես, ճանապարհն անցանք զվարճանալով, որովհետև մենք քայլում էին մեր դասարանի տղաների հետ:

Հասնելով դպրոց Ընկեր Լիլիթը նույնպես գովեց մեզ և մենք մեզ շատ լավ զգացինք:


 


No comments:

Post a Comment